نمایشگاه آثار نقاشی قهوه خانه‌ای با موضوع «خیالی نگاری عاشورایی» که روز جمعه  بیست و دوم مرداد ماه  افتتاح شد، هم اکنون در حال برگزاری است.