مأموران کلانتری‌های تهران در بررسی‌های دقیق اطلاع پیدا کردند که ۴ باب سفره خانه و قهوه خانه در شرق تهران مشغول کار خود هستند