همزمان با چهارمین روز از هفته میراث فرهنگی، نشست تخصصی «موزه ها و تغییرات اقلیمی» با حضور سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران، در مجموعه نیاوران برگزار شد.