مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس در سالن شهید زهره وند دانشگاه پیام نور استان مرکزی برگزار شد.