مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی درباره افزایش سرقت دستگاه‌های کارت خوان در ایستگاه‌های بی. آر. تی گفت : سرقت در ایستگاه‌های اتوبوس به تازگی شایع شده است و متاسفانه هرچیزی که به دست برسد، به سرقت ...