موزه جهان نمای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ، "میدان پاریس" اثر موریس اوتریلو نقاش فرانسوی را برای نخستین بار در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.