این رویداد هنری ترکیبی بدیع از شاخه‌های گوناگون هنری شامل پرفورمنس، گرافیتی و موسیقی است.