یک روانشناس گفت: زوج‌ها در طول زندگی چالش‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند، گاهی زمان بچه دار شدن و قبول مسئولیت، تبدیل به موضوع مهم می‌شود.