برخی انواع مواد غذایی، حاوی آنتی اکسیدان هایی هستند که مصرف آنها مانع از رشد سلولهای سرطانی در بدن می شود.