شهردار منطقه 11 تهران از رایزنی با ارتش برای بهره برداری از مهمانسرای امام علی (ع) که قدمتی بیش از 80 سال دارد؛ برای تبدیل به موزه خبر داد.