رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از ارائه مهلت دوباره ثبت نام برای چهل و هفتمین دوره آزمون دستیاری پزشکی خبر داد.