رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت درباره کلاهبرداری از شهروندان با درج اپلیکیشن های جعلی همراه بانک از منابع نامعتبر هشدار داد.