معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: معاونت در سال گذشته برای ۷ هزار نفر از جوانان شغل ایجاد کرده است.