معاون خدمات شهری شهرداری تهران اقدامات این معاونت در طرح استقبال از نوروز 1401 را تشریح کرد.