معاون هماهنگی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از راه اندازی ۳۰ مرکز فوریتهای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه ای در کشور خبر داد.