معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: بسیاری از جوانان مدرک دانشگاهی دارند، اما مهارت‌های کافی ندارند و امکان ورود به بازار اشتغال را ندارند.