کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۲۷ واحد مسکن شهری و روستایی را احداث کرده و به مددجویان تحت پوشش خود تحویل داده است.