چیدمان نمای آجری دیواره مسجد با مساحتی بالغ بر ۲۵۰ مترمربع براساس سبک معماری دوره زمانی این اثر تاریخی در حال اجراست.