مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از برگزاری اختتامیه مسابقه عکاسی «تنوع زیستی شهر تهران» در تاریخ 14 مهر ماه و همزمان با هفته تهران خبر داد .