محوطه‌هایی شاخص و کلیدی از دوران پارینه‌ سنگی تا دوران اسلامی، در جریان بررسی‌های باستان‌شناسی منطقه مریوان شناسایی و مطالعه شد.