جانشین فرمانده انتظامی پایتخت از افتتاح مرکز واکسیناسیون پلیس تهران خبر داد.