فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: کامیون حامل البسه قاچاق به وزن ۲ تن و ۶۰ کیلوگرم در شهرستان بیرجند توقیف شد.