رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت: سی وهفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور روزیک شنبه 9 آبان ماه سال 1400 به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.