نشست‌های تخصصی که در بخش جنبی جشنواره پویانمایی تهران برگزار می‌شوند به صورت همزمان در سایت آپارات و دانشگاه هنر اسلامی تبریز و آسیفای اصفهان پخش می‌شود.