مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر  گفت: امروز سازمان تجهیزات پزشکی هلال احمر به تنهایی نیاز ۴۲۵ مرکز دیالیز سراسر کشور را با ست‌های دیالیز تولیدی خود پوشش می‌دهد.