مدیر کل دفتر امور مراکز شبانه‌روزی توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور گفت: در دو الی سه دهه آینده یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند.