وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ابلاغیه‌ای بر ضرورت آماده‌باش کامل، پاسخگویی واحد‌های ارائه دهنده خدمات درمانی تاکید کرد.