رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت ،درباره تعداد معتادان متجاهر و سرنوشت آن‌ها پس از جمع آوری از خیابان‌ها توضیحاتی ارائه کرد.