شهردار منطقه 19 تهران از تدارک مراسم سنتی چهارپایه خوانی در محلات این منطقه به مناسبت شب های احیا خبر داد.