مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی، گفت‌ : شهریه‌ای که مدارس غیر دولتی دریافت می‌کنند، برای ارائه خدماتی که برای یکسال به دانش آموزان ارائه می‌شود.