مهلت ثبت نام اینترنتی پایه دهم مدارس شاهد تا روز شنبه، ۳۰ مرداد تمدید شد.