پروژه ساخت مخزن بزرگ 2 هزار و 500 متر مکعبی بوستان ولایت به منظور کمک به تأمین آب شرب و آبیاری فضای سبز این بوستان، با اتمام عملیات خاکبرداری وارد مرحله زه کشی شد.