توسط ستاد گردشگری شهرداری تهران و شهرداری منطقه 5 سومین سمینار تخصصی طبیعت گردی و ظرفیت های گردشگری محله کن روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.