دومین خانه محیط زیست منطقه 19 تهران در محله شریعتی جنوبی در راستای تحقق اهداف زیست محیطی با جلب مشارکت شهروندان، آغاز به کار کرد.