معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۲ تهران از برنامه ریزیو اجرای طرح "کوچه ی دوستی" در محله فرحزاد به عنوان  یکی از تاریخی ترین محلات این منطقه  خبر داد.