در روز‌های گذشته که با ویروس کرونا مواجه هستیم کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون اتفاق افتاده است.