شهردار منطقه ۳ تهران از اتمام عملیات تکمیل مجموعه فرهنگی و ورزشی قاضی الصابر(ع) تا پایان امسال خبر داد.