همزمان با ماه مبارک رمضان «پویش خیر مؤثر و ماه مهربانی» ویژه دختران روزه اولی در منطقه 19تهران برگزار می شود.