این ماهی برای شکار و در هنگام خطر با ضربات دم مسافت زیادی را با سرعت بالا طی می‌کند و می‌تواند این مسافت را پرواز کند.