حتی یک مورد آبگرفتگی قابل توجه در ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهر مشاهده و گزارش نشده است، چرا که همه آماده هستند و امکانات وجود دارد و از قبل نیز تمهیدات لازم دیده شده است.