اثرات حشیش بسته به مقدار، روش مصرف و درجه تحمل فرد متفاوت است اثرات آن چند دقیقه بعد پس از مصرف ظاهر شده و ۲ تا ۴ ساعت باقی می‌ماند.