رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف بیش از ۱۱۶ هزار لوازم آرایشگاهی قاچاق، خبر داد.