وضعیت همه گیری کرونا با شناسایی انواع جهش یافته این بیماری نگران کننده شده و «لاندا» یا «لامبدا» که پشت مرزهای ایران جا خوش کرده هر روز به کابوس بزرگ تر از دلتا تبدیل می شود و به اضطراب مردم ...