جانشین فرمانده مرزبانی ناجا گفت: در سال گذشته بیش از ۷۲ تن لاستیک ضایعاتی قاچاق در مرزها کشف شده است.