عضو شورای شهر تهران گفت: املاک شهرداری با بالاترین قیمت و برای پرداخت دیون فروخته می‌شود.