همزمان با ادامه بیماری همه‌گیر کووید-19، محققان به دنبال ارتباط فشار خون بالا و داروهای درمانی آن با این بیماری هستند.