فرمانده پایگاه دریابانی قشم از شناسایی و انهدام یک هزار و ۲۰۰ متر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل یکی از روستاهای این جزیره خبر داد.