بلغ کمک هزینه عائله‌مندی به میزان ۲.۹۶۲.۱۷۰ ریال (۱۲۱۵ امتیاز) و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند ۷۶۷.۹۷۰ ریال (۳۱۵ امتیاز) است.