براساس توافق معاونان وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد که فوق‌العاده ویژه معلمان، مطابق قانون در شهریور پرداخت شود.