۸۵ درصد از افرادی که در آمریکا زندگی می‌کنند، اعلام کرده‌اند که نمی‌دانند چگونه کار‌های خود را همان طور که می‌خواهند اولویت‌بندی کنند، اما برای همه این افراد و همچنین شما یک راه حل وجود دارد.